Tajtare samarbete med näringslivet

Under 2019 har styrelsen beslutat i högre grad Involvera det lokala näringslivet för både utbytte och sponsring.

Vi har som bekant redan jobbat hårt med lokal föränkring och har särdeles redan flera lokala sponsorer. Klubben växer dock och vi behöver en ny grusplan för förlänga säsongen och norra läktaren är i stort behov modernisering.

Därtill så vill vi skicka fler lag på Gothia Cup i år.

Få evenemang möts med så många positiva tillrop både bland ungdomarna, föräldrar och ledare varav det är vår ambition att p11, f11, p12 och f12 även ska få åka med till årets cup.

Ledarskapsträningen som vi annordnar varje år fortsätter alltjämt vara populärt bland specifikt våra äldre ungdomar varvid vill komma ut på skolor och försöka informera och få flera ungdomar intresserade.

Nytt för i år är att samtal inletts med Zensum AB om att sponsra en turnering till Bulgarien för p15 och f15 vilken går av stapeln i slutet av Augusti.

Ingenting är klart, men vi får har goda indikationer och för bra samtal med den tilltänkta sponsorn.

I övrigt så kommer Gittans korv och Glass AB ta över kiosken vid större arrangemang och på sätt skapa kontinuitet i kioskverksamheten. Under resterande tider fortsätter ungdommar och föräldrar hantera kioskförsäljningen.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen.