Ledarnytt

Denna avdelning skall ge ledarna inom SSIK den information och stöd de behöver i sitt underbara arbete med SSIKs fotbollsintresserad ungdomar.

Webbredaktören hoppas innerligt att denna avdelning kommer att svälla framöver.

Här finns valda delar ur SSIKs ledarpärm samt en början på förteckning över olika ledarutbildningar.

SSIK har regelbundna ledarträffar.

Vid senaste ledarmötet bestämdes det att vi ska köpa in växter till kontoret.

Ledarna för ssik har pratat med eventuella sponsorer för årets säsons. Gretabingo.se är en av de företag som tagits upp för att sälja lotter åt dem under matcherna.