Styrelsen

 • Ordförande
  Anders Dahlgren
  Kassör
  Marie Olsen
  Sekreterare
  Daniel Olsson
  Ledamöter
  Sofia Olsson
  Linda Olsson
  Rickard Löfgren
  Stefan Westerberg